How to get to Heaven

How do you get to HeavenJohn 3:16 English Standard Version (ESV)
“For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.

John 14:6 (ESV)
Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.

Romans 10:9 (ESV)
Because, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.

Matthew 7:21-27 (ESV)
“Not everyone who says to me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven.”

Ephesians 2:8-9 (ESV)
For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing; it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast.

How to Get to Heaven by Jim Folger, Elder at LifeWay Church

YouTube Preview Image

When people ask me, ‘How do I get to Heaven?’, and you know, I could give them the theological answer which is in the Bible, and it just talks about the fact that as human beings, we are just sinful people, and that God loves us all so much that he sent his only Son into the world, so that our sins could be forgiven, and that we could have life forever – a good life, forever, with God in Heaven.

Now that’s the theological answer.  The answer in terms of the way that it applies to my life is that there was a time in my life where my life was painful.  It was not a good life, I was not happy.  I did things that you shouldn’t do just to try and get rid of the pain.

And there was a time where I actually cried out to God and said, ‘If this is all that life is like, this painful existence that I live, why would a smart person even want to live it?’ And I said, ‘God, if you are real, then you have to help me.  You have to – you offered the word “saved”; it’s where that word comes from.’  I said to him, ‘my life is painful, you need to save me from this.’

And my life changed! I remember telling him, ‘you know, I’m sorry for all the things that I did that were stupid.  I’m sorry for all the people that I hurt.  I’m just sorry for all those things that I did that made me carry around with me, made me carry around with me on a daily basis, guilt.’  And when I did that, I actually felt a sense of peace. And I knew at that point, that God was in my life because I had accepted it, I had accepted the belief that He really did do what He said He was going to do by sending His son, Jesus Christ, into the world so that the painful things that I was feeling as a result of the wrong things I had done in my life were forgiven now, and that I didn’t have to carry them around, and that’s what getting to Heaven is all about.

It’s believing that Jesus Christ really is Gods’ son, and that he really did come into your life so that you could have a better life, so that you could really know, you could really have a relationship with God.  And it’s a relationship; it’s just like a relationship you have with a friend, a relationship you have with a wife.  It’s something where you interact with each other.

I constantly, when I pray, I ask God to give me direction.  I ask God to forgive me for the stupid things that I do.  Because one thing you have to know is that the stupid things don’t stop because you have God in your life.  So, I think the best way to explain the gospel, which by the way is an old word for Good News, that the simplest way to explain it is –  it’s not – having that relationship with God, it’s not a doing thing.  It’s not things that you have to do, it’s a believing thing.  It’s simply believing that Jesus Christ is indeed the son of God, and that he came into our lives so that we could be forgiven from the things that we’ve done in our life, and have a relationship with God, forever.

It’s not a matter of doing things.  Doing good things is not bad, it’s never bad, but it actually had nothing to do with going to heaven.  So, when people ask me how do I go to Heaven, I say, ‘You just need to believe that Jesus Christ is the son of God, and that God loved you, just you, so much that he sent Jesus Christ into the world, so that your sins, your – I like calling them stupid things – your stupid things are forgiven and you can have life, eternal life, forever life, with the Lord Jesus Christ.

YouTube Preview ImageHow to Get to Heaven (in Vietnamese) by Pastor Nhon Tran of Ninelakes Baptist church

 

Kinh Thánh Ê-Sai 55: 6 “ Hãy tìm kiếm Đức Giê Hô Va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần”. Có một câu ngạn ngữ nói rằng “Con người sống có cái gì để yêu thương và có điều gì để tôn kính”. Thật vậy, dù chúng ta là ai, giàu hay nghèo, tri thức hay bình dân, ở một quốc gia giàu có thịnh vượng hay là một nơi man sơ, thì trong sâu thẳm đáy lòng cũng có nhen nhóm một lòng tin vào một Đấng nào đó mà chúng ta chưa quen biết. Đôi lúc trong cuộc sống đầy tắp những bận rộn, những lo toan cho tài chánh, sức khỏe, học hành, con cái, chúng ta không để tâm đến giá trị tâm linh cho đời mình.

Kinh Thánh cho chúng ta biết, khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người, Ngài đã đặt hình ảnh Ngài vào trong họ –  Sáng Thế Ký 1:26 “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài xúc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất”. Cho nên trong cuộc sống còn có những giá trị khác lớn  lao hơn nhu cầu vật chất. đó là giá trị tâm linh, nhu cầu tương giao với Đức Chúa Trời.

Triết lý khổng tử thì cho rằng “ Ngũ thập nhi tri Thiên mệnh”, tức là con người ở độ tuổi năm mươi mới nghĩ đến vấn đề tâm linh. Kinh Thánh sách A Mốt 4: 12b phán: “Khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi”. Nếu có dịp đi vào trong nghĩa trang, chúng ta sẽ thấy nơi ấy không phải chỉ dành cho những bậc “ trưởng lão”, “ông già bà cả” mà cũng dễ dàng tìm thấy những em thiếu nhi, thiếu niên và kể cả những thanh niên – người đã từng mạnh khỏe đầy hứa hẹn sức sống trong tương lai. Có một nhận định “ cuộc sống là một chuyến du hành về cõi chết”. Trên chuyến tàu của cuộc đời chúng ta, dù chúng ta ở toa tàu nào –  ghế ngồi cứng hay mềm, nằm cứng hay mềm, thì mọi người đều phải đến cùng một ga, đó là sự chết, là chầu trời.

Cách đây hơn hai ngàn năm, Chúa Giê-xu đã đến thế gian này, Ngài đã chịu sinh ra nơi chuồng chiên máng cỏ nghèo hèn, thi hành chức vụ  công bố nước trời. Ngài đã chết trên thập tự giá và sống lại, hiện đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Bởi sự chết của Ngài mà con người được làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Chính Chúa Giê-xu là chiếc cầu nối giữa con người và Đức Chúa Trời. Kinh Thánh Giăng 1:12 “ Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài”. Hành động tiếp nhận Chúa vào đời sống là chúng ta đã được vinh hạnh làm con Thượng Đế, Đấng tạo dựng nên chúng ta. Chúng ta gọi Đức Chúa Trời là Cha mình và có quan hệ thật mật thiết với Ngài. Đời sống có Chúa cũng như bao nhiêu người khác, công việc hàng ngày, chăm sóc con cái, học hành….Nhưng đó là một đời sống tràn đầy phước hạnh và sẽ kinh nghiệm sự đổi mới trong tâm lòng bạn. Bạn sẽ thấy sự vui mừng, bình an, và phước hạnh khi tin nhận Chúa Giê-xu.

Khi đọc những dòng chữ này, nếu quý vị muốn tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của đời sống mình, xin mời quý vị có thể tự cầu nguyện với Chúa, quý vị có thể thưa với Chúa bằng những lời cầu nguyện đơn sơ nhưng bằng cả tấm lòng ước ao trở thành con yêu dấu của Ngài bằng những lời sau đây: “ Kính lạy Chúa Giê-xu, con xin rộng mở tấm lòng mình tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa và Chủ cuộc đời con. Xin cho con được trở nên con cái yêu dấu của Ngài, và giúp con kinh nghiệm được Ngài đang hiện diện trong đời sống con. Và giúp trở nên người như Chúa muốn, con cảm ơn Chúa và xin cầu nguyện – nhân Danh Chúa Giê-xu – Amen”.

Nếu bạn đã dâng lời cầu nguyện mẫu trên với Chúa Giê-xu, thì từ giờ phút này, bạn đã trở nên con cái của Ngài, chúng tôi tin cả thiên đàng đều vui mừng vả nhảy múa vì sách sự sống trên thiên đàng đã ghi tên bạn vào đó. Để hiểu thêm về Chúa, Quý vị có thể liên lạc với bất cứ nhà thờ, hay nhóm Tin lành nào gần nơi bạn sống, Việc gặp gỡ những con cái Chúa khác cũng giúp chúng ta tăng trưởng trong niềm tin nơi Chúa và có thêm mối thông công với trong công đồng cơ Đốc.

YouTube Preview ImageHow to Get to Heaven (in Korean) by Young Shin, Pastor of Korean ministries at LifeWay Church

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Preview ImageHow to Get to Heaven (in Japanese) by Terry Nakagomi, member of LifeWay Church